• Képzési és Tábor Központ Szentes-Magyartésen

Tagjaink

Kategória: Tagjaink Megjelent: 2014. október 28. kedd
TAGJAINK:
1988. óta a VE-GA Szövetség országos szervezet, mely továbbra is vidéki (szentesi) központtal működik, ez egyedülállóvá teszi az egyesületek sorában. Öt regionális központunk alakult ki az országban, magas szintű autonómiával. Tagjaink létszáma formálisan mintegy ezer fő, az egykori középiskolásokból ma már pedagógusok, szociológusok, mentálhigiénés szakemberek, számítástechnikai szakemberek, stb. lettek, akik közül sokan továbbra is együtt dolgoznak velünk. A tagok nagy többsége természetesen ma is tizenéves, egyetemista és fiatal felnőtt segítőkkel.
A tagsági viszonyokat az alapszabályunk III. fejezete tartalmazza.
 
III. FEJEZET
A SZERVEZET TAGSÁGI VISZONYAI
 
1. A VE-GA Szövetségnek egyéni tagjai vannak, akik szabadon alakíthatnak csoportokat a szervezeten belül.
2. A VE-GA Szövetség nem készteti résztvevőit teljes jogú tagsági viszony létesítésére, mert tizenéves résztvevői többségének nem igénye és nem készsége a kötött szervezeti létmód. A tizenévesek lehetnek a VE-GA Szövetség teljes jogú tagjai, de lehetnek a pártoló tagjai is.
3. Teljes jogú tagsági viszony:
A szervezet teljes jogú tagja lehet minden olyan személy, aki:
 -elfogadja a szervezet céljait illetve Alapszabályát, képviselői, szervezeti és munkafeladatokat vállal;
 -vállalja a közgyűlés által megállapított tagdíj befizetését;
 -belépési kérelmet ad be az Elnökségnek. 
4. Pártoló tagsági viszony:
A szervezet pártoló tagja lehet minden személy, aki:
 -elfogadja a szervezet céljait illetve Alapszabályát, igényli a vegás tevékenységbe való bekapcsolódást, a VE-GA Szövetség közösségei életében való részvételt;
 -belépési kérelmet ad be az Elnökségnek.
5. A teljes jogú és a pártoló tag tagfelvételéről az Elnökségnek határozattal kell döntenie. Elutasítás esetére a határozat ellen 30 napon belül jogorvoslati lehetőséggel lehet fordulni a közgyűléshez.
6. A tagsági viszony bármely formája létrehozásának nem feltétele a magyar állampolgárság és a magyar nemzethez való tartozás.
7. A teljes jogú tag jogai a következők:
 -szavazati joggal vehet részt a közgyűléseken és választhat;
 -megválasztható a VE-GA Szövetség tisztségviselőjének, képviselőjének;
 -teljes körben igénybe veheti a szervezet szolgáltatásait. 
8. A pártoló tag jogai:
 -szavazati joga nincs, nem választhat és tisztségre nem választható;
 -tanácskozási joggal vehet részt a közgyűléseken;
 -teljes körben igénybe veheti a szervezet szolgáltatásait. 
9. A tagsági viszony kilépéssel, törléssel és elhalálozással szűnhet meg. 
       A kilépést írásban kell bejelenteni az Elnökséghez. A tagsági viszony a nyilatkozat beérkezésével megszűnik és azt a tagnyilvántartáson át kell vezetni.
   Törlés esetén az Elnökség határozattal törli a teljes jogú vagy  pártoló tagot, ha az nem tesz eleget vállalt kötelezettségeinek felhívás ellenére sem. A törlő határozat ellen 30 napon belül jogorvoslati kérelemmel lehet fordulni a közgyűléshez.
10. A VE-GA Szövetség nyilvántartást vezet a teljes és pártolói jogú tagjairól. Ez a nyilvántartás tartalmazza a tag nevét, lakcímét, születési évét, aláírását illetve tagságának megszűnése esetén annak dátumát és okát.