• Képzési és Tábor Központ Szentes-Magyartésen
Cím Szerző Találatok
Levelek Írta: Super User 4581
Tételek # 

Alkategóriák

 • Levelek I
 • Levelek II
 • Levelek III
 • Levelek IV
 • Levelek V
 • Levelek VI
 • Levelek VII
 • Levelek X
 • Levelek VIII
 • Levelek IX
 • Levelek archívum

  Régi, archivált levelek.

 • Levelek XI

  Hosszú szünet után kerülnek fel ismét „levelek” ebbe a rovatba. Részben más síkra tevődött a
  VE-GA szellemi tevékenysége és ott öltött konkrét levelezési és vita formákat. Aztán átéltük a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (a SZIDÖK) és a VE-GA szentesi szervezete és nagyintézményei önkormányzat általi - utólag is teljesen értelmetlennek bizonyult - megsemmisí-tését. Ez maga után vonta azt is, hogy csak annyiban teremtettünk nyilvánosságot a dolgainknak, amennyiben az jogi kötelességünk volt. A gondolati hallgatásunk éveiben azonban megszületett Pali „Méltó temetés” című könyve, megszületett 16 míves távképzési anyaga - az elsőt tartalmazza a LEVELEK XII. - és számos anyagunk került föl a szentesi „E-könyvtár”-ba (ami a fő oldalunkról közvetlenül is elérhető).
  2018 év nyár végén születtek a következő vita-vázlatok, mint összefoglalók és újraindítók.

 • Levelek XIV

  A 2019 évi két Nyári Egyetemen számos olyan kérdés merült fel - sokszor külső „támadások” miatt - amikre az alábbiak szerint gondol Pali egyféle választ adni:

  I.
  Jó félévtizede alakulgatott már egy közösséglánc a Korom hp. körül, amikor - már csak a százon jóval felüli létszáma miatt is - feltűnt a helyi, Szentes városi hatalmasságoknak. 1984-ben azonban egy autonóm ifjúsági szerveződés nem volt éppen jó pont.
  Két megoldási lehetőséget kínáltak fel. Az egyik az, hogy kapcsolódjon be ez a társaság a reformer KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) körök dolgaiba - főleg az útkereső Középiskolás és Szakmunkástanulók Tanácsa titkárságának (KSZTt) munkájába.
  A másik pedig az, hogy a társaság kapcsolódjon be a - felügyelet alatt - születőben lévő ifjúsági békemozgalomba.
  Egyik ellen sem volt kifogásunk. A KSZTt ellen azért nem, mert a közösségláncunkban egész sor útkereső középiskolás KISZ-es volt. A békemozgalom ellen azért nem, mert akartuk a békét és erre már meg voltak a saját kidolgozott elképzeléseink. Egyébként pedig mind a kettő kereteiben éppen azt csináltuk, amit egyébként is csinálni akartunk. Persze ehhez elkerülhetetlenné vált a nézeteink artikulálása is.

  Dacára a világot konkrétan fenyegető atomháborúnak, a megszületett VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség nem ezt tartotta a fő veszélynek. Sokkal inkább az ABC - atom, vegyi és biológiai - környezeti és természeti katasztrófák formálódó lehetőségét, bár ezek összességét akkor még nem lehetett így elképzelni sem, ahogy ez mára realizálódott. Ezt a veszélyt is következménynek gondoltuk azonban el.
  A békére veszélyes alapvető oknak az arctalan tömeggé váló, meghasadó egyéniségű emberek sokaságát láttuk és az őket embernek megtartó közösségeik folyamatos szétesését.
  A békemozgalomtól - és a születő félben lévő természet- és környezetvédő mozgalmaktól - azt vártuk, hogy mind többekben tudatosítsák azt, hogy ők valamennyien maguk is „világtörténelmi sorsra jutottak”, mint egyének. (A főoldalról közvetlenül elérhető „VE-GA béke rock-játék” hihetetlenül jól tükrözi ezt a mai napig tartó aktualitásával.)
  Kevesebb naivitást hordozott annak az indoka, hogy miért is érdekelte a VE-GA vezetőit a KISZ reformja - bár igazán tudatosan ehhez alighanem egyedül én viszonyultam.
  Eleve nem gondoltuk a Kelet-európai rendszereket marxi értelemben vett szocializmusnak. A mindinkább manipulációra és terrorra épülő, önmagukat felélő ipari társadalmak - a globalizálódó kapitalizmus - zsákutcás variációinak gondoltuk ezeket. Miközben pedig nem akartunk egy torz, bürokratikus magyar kapitalizmust, reménykedtünk abban, hogy lehet itt, egy széleskörű dolgozói tulajdonon alapuló demokratikus szocializmus.
  (Ma is úgy gondolom, hogy lehetséges lett volna.)
  A két elgondolás a „világtörténelmi sorsa jutott egyén” fogalmában „ért össze”, amennyiben az integrált egyéniségű, közösségi természetű és meghatározó módon belső szükségleteiből fakadóan tevékenykedő ember.

  A VE-GA lényegében a kezdetekről arra keres válaszokat, hogy lehetségesek-e ilyen emberek és a közösségeik, hogy lehetségesek vagyunk-e mi magunk ilyeneknek és ilyenként?
  Több, mint negyven éves létünk alatt elképesztő mennyiségű tapasztalatunk halmozódott föl.
  Ugyanakkor 2015 év végén olyan csapás ért bennünket, hogy mindent másként és újra kellett kezdenünk. Ez egyben az útkeséseink új útjait és módjait jelenti.
  Közben az emberiség is keresztúthoz ért. Akik ma húsz évesek, azok az ötvenedik születésnapjukon egy olyan Földet fognak látni, amin megváltozott minden partvonal, minden szín és tengernyi fajjal lesz kevesebb, mint amikor a VE-GA kialakult.
  Ideje tehát annak, hogy másként nyissuk meg magunkat egymásnak és másoknak.
  Három mini-sorozatban rendezem össze az aktuális gondolataimat, teendőinket:
  - Tarkovszkij és a vegás táborok
  - Amik kellenek - az autonóm egyének addíciós társadalmai
  - Jézus (és Buddha) etikája

  Lássuk tehát:

 • Levelek XIII

  2018 év nyarán megkettőződött a nyári egyetemi folyamat-rendszerünk, mert a jellemzően 28 évesnél idősebb részvevőkhöz képest új igényekkel jelentek meg a jellemzően 19-26 éves vegások. Az idősebbek nyári egyeteme mellett (Nyári Egyetem 1.0) az övék lett a Nyári Egyetem 2.0.
  A megelőző, esetenként sokéves beszélgetések, levelezések és viták nyomán készítette Pali a 2019 évi Nyári Egyetem 1.0-ra a következő anyagokat:

 • Levelek XII
 • Levelek XV
 • Levelek XVI
 • Levelek XVII