• Képzési és Tábor Központ Szentes-Magyartésen

Közösségi művelődési segitő képzés

Kategória: Vegalógia
Megjelent: 2018. november 01. csütörtök

A képzés célja

Rohanó, globalizálódó világunkban egyre fontosabb szerepe van a közösségeknek, ez az élet minden területén érezteti a hatását, áthat minden tevékenységet. A közművelődésben elterjedt új elnevezés és trend – a közösségi művelődés – is jelzi, hogy hangsúlyos változások hatják át az egész területet.

Bővebben: Közösségi művelődési segitő képzés

A mozgalmi közösséghez, mint társadalmi jelenséghez kapcsolódó problémák és lehetőségek

Kategória: Vegalógia
Megjelent: 2013. október 03. csütörtök

Kommunikáció felvételi dolgozat, 1996.
Zsombori Barbara

Dolgozatom tárgya a mozgalmi közösséghez, mint társadalmi jelenséghez kapcsolódó problémák vizsgálata egy ifjúsági szerveződés létének tapasztalatán keresztül. A szervezet a VE-GA Szövetség nevet viseli. Központja Szentesen, egy kelet-magyarországi városban működik, de az ország több helységében tevékenykednek hozzá kapcsolódóan kisközösségek, baráti társaságok, illetve a közösségeket támogató magánszemélyek. Tevékenységük fő területe gyermekeknek és fiataloknak a gondjaik kezelésében való segítségnyújtás, ez pedig tudatos módszertani elvek alapján történik. A módszertan azonban a szervezet saját tapasztalatának következményeként kialakult elméleti rendszeren alapul, mely nem intézményes keretek közt született meg, és mely egy alulról szerveződő csoportosulás szellemi termékének tekinthető. E módszertan központi magját egy közösségfejlesztési, -fejlődési rendszer adja. A rendszer gyakorlati megvalósítása során történik meg a segítségnyújtás, mely a kívánatos komplex szocializációs folyamat regenerációjának tekinthető.  Tulajdonképp  a  fiataloknak kínált hiánypótló szerves szocializációs közegről van szó. Létrejötte bonyolult szociológiai, pszichológiai és nem utolsó sorban történelmi tényezők összejátszásának köszönhető. E tényezők összefüggéseire szeretnék rávilágítani egy rövid dolgozat erejéig, hozzátéve, hogy a szervezet véleményem szerint megérdemelne egy alapos tudományos elemzést is, sok szempontból figyelemre méltó már maga a létezésének ténye is. Remélem, hogy írásommal némiképp indoklását nyújtom ennek a kijelentésnek.

Bővebben: A mozgalmi közösséghez, mint társadalmi jelenséghez kapcsolódó problémák és lehetőségek

Mit kell/illik tudnia tizenéves-közélet fejlesztési szakértőnek a VE-GÁ-ról, a SZIDÖK-ről?

Kategória: Vegalógia
Megjelent: 2003. július 01. kedd

A VE-GA 25 éves - '88 óta országos jellegű - gyermek és ifjúsági civil szervezet. Alapvető céljai, célcsoportjai, tevékenységei, módszerei nem változtak, csak fejlődtek és - különösen szakmai és politikai berkekben - többször is országos nyilvánosságot kaptak meglepő részletességgel és alapossággal.
Így volt ez a "rendszerváltást" megelőzően is, bár a tevékenységei a féllegalitás körülményei között zajlottak és a tagjai komoly retorziókat szenvedtek el. Ennek alapvető oka az volt, a VE-GA alapító-vezetői - klasszikus baloldaliságuk alapján - hittek a baloldali szociáldemokrata polgárosulásban és egy nem sztálinista, nem vadkapitalista magyar "harmadik útban". (Ebben ők ma is hisznek, de ma már a VE-GÁ-ban sok felnőtt van, sokféle nézettel.)
A VE-GA Szentes városi gyökerű és az országos központja ma is itt található - a vidékiség összes kínjait - mint most is - sokszorosan megtapasztalva. A SZIDÖK bizonyos értelemben utódja a '78 és'88 közötti VE-GÁ-nak, így a mai VE-GA kapcsolata sokkal szorosabb vele, mint a többi, általa szintén  támogatott kezdeményezéssel.

Bővebben: Mit kell/illik tudnia tizenéves-közélet fejlesztési szakértőnek a VE-GÁ-ról, a SZIDÖK-ről?

"ESÉLY 2000" a VE-GA Szövetség nézőpontjából

Kategória: Vegalógia
Megjelent: 2000. október 01. vasárnap

Bővebben: A 23 éves VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség a kezdetektől a 12-19 éves fiatalok szervezete, amely - levetkőzve az ellenzékiség bélyegét - 1988-89-től vált országos szövetséggé. Az elmúlt évek során olyan saját nevelésű felnőtt segítői és szakértői háttere alakult ki - sokan közülük pedagógusok és közművelődési dolgozók - amellyel európai értelemben is érett korosztályi szervezetté vált.
Meghatározó célunk - a megalakulásunk óta - a személyiségfejlődés hatékony segítése annak érdekében, hogy a hatókörünkben élő fiatalok autonóm, felnőtt rangú felnőttekké érjenek. Olyanokká, akik egyénileg illetve közösségekbe szerveződve, valamint szervezetekbe integrálódva, képesek az érdekeik érvényesítésére és a problémáik kezelésére.
Ennek érdekében a VE-GA tudatos közösség- és szervezetfejlesztő tevékenységek sorát (rendszerét) végzi, amelynek legmagasabb szintje a települési és területi korosztályi önkormányzatok alakulásának, fejlődésének segítése. Ezen tevékenységek elmélete, módszertana írásba foglalt, elérhető.

Bővebben: "ESÉLY 2000" a VE-GA Szövetség nézőpontjából